جوجه در جنگل به دست یک منحرف افتاد و یک بهترین بازی سکسی برای اندروید برده جنسی شد

Views: 348
برای پیاده روی در کمربند جنگلی ، که هم مرز با یک باغ زرق و برق دار ، جایی که بسیاری از درختان میوه رشد می کنند ، رفت ، بلوند جوان به طور تصادفی به یک مرد مسن رسید. کسی که متوجه شد یک کودک به سرعت در جنگل ناپدید شد ، پدربزرگش به داخل تریلر دوید ، جایی که او زندگی می کرد و عصبی با موهای خاکستری خود شروع به کج شدن می کرد. پس از اندکی فکر ، منحرف کننده طعمه به دنبال آن زن نازک رفت و با صید کردن او ، با زور شروع به آستر زدن کرد. با وجود همه مقاومت ، پدربزرگ زنی را عوض کرد و دستانش را به لبانش آورد. لوچ قدیمی بهترین بازی سکسی برای اندروید باعث شد کودک شیر بخورد و بعد مرغ را با سرطان لعنتی کند.